• [ みちる ]

  v1

  lên (thủy triều)
  kết thúc/hết thời hạn
  đầy/tròn (trăng)
  月が満ちる: trăng đầy
  chín chắn/trưởng thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X