• Kinh tế

  [ まんきじっしていけい ]

  sự chỉ định ngày thực hiện thanh toán/sự chỉ định ngày hết hạn [maturity date can be specified]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X