• Kỹ thuật

    [ ようせつそうち ]

    thiết bị hàn [welding equipment, welding set]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X