• Kỹ thuật

  [ ようせつきごう ]

  ký hiệu hàn [welding symbol]
  Explanation: 溶接の種類、大きさ等を指示するために図に示す記号。,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X