• Kỹ thuật

    [ ようだん ]

    sự hàn cắt [blowout, fusing, fusion]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X