• Kỹ thuật

  [ ようちゃくりつ ]

  tỷ lệ bám dính [deposition efficiency]
  Explanation: 消費した溶接棒と溶着金属の質量比。一般に被覆質量を含む。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X