• [ ぎょじょう ]

  n

  bãi cá/ngư trường/khu vực đánh cá/bãi đánh cá
  よく魚の釣れる漁場: bãi cá có nhiều cá
  主要漁場: ngư trường chủ yếu
  人工漁場: bãi đánh cá (ngư trường) tự tạo
  漁場に被害を与える: gây ảnh hưởng không tốt cho bãi đánh cá (ngư trường)
  漁場の拡大を求める: yêu cầu mở rộng ngư trường (bãi đánh cá, bãi cá)
  漁場の利用: sử dụng bãi cá
  漁場整備計画 : k

  Kỹ thuật

  [ ぎょじょう ]

  ngư trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X