• [ かんがい ]

  n

  sự tưới (cho đồng ruộng)/sự tưới tiêu/thủy lợi/tưới tiêu
  灌漑の便がある:Có lợi ích tưới tiêu
  灌漑用掘割 :rãnh đào để tưới tiêu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X