• Kỹ thuật

    [ かりょくはつでんじょ ]

    nhà máy phát điện hỏa lực [steam power plant]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X