• [ かせいがん ]

  n

  đá nham thạch
  火成岩の貫入: sự xâm nhập của đá nham thạch
  火成岩岩石学: khoa nghiên cứu về đá nham thạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X