• [ むだん ]

  n

  việc không có sự cho phép/việc không có sự báo trước/việc không được phép
  無断で欠席する: vắng mặt mà không báo trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X