• [ むきげん ]

  adj-na

  không thời hạn

  n

  sự vô kỳ hạn

  n

  vô kỳ hạn

  n

  vô thời hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X