• [ むのう ]

  n

  sự thiếu năng lực/sự không đủ khả năng
  政府の無能: sự thiếu năng lực của chính phủ

  adj-na

  thiếu năng lực/không đủ khả năng

  adj-na

  vô tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X