• Kỹ thuật

  [ むでんかいめっき ]

  sự mạ không điện giải [electroless plating]
  Explanation: 金属又は非金属表面に金属を化学的に還元析出させる方法。化学めっきともいう。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X