• Kỹ thuật

    [ むでんかいどうめっき ]

    sự mạ đồng không điện giải [electroless copper plating]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X