• [ むだ ]

    n

    sự vô ích/sự không có hiệu quả

    adj-na

    vô ích/không có hiệu quả
    行っても無駄です: dù có đi cũng vô ích

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X