• Tin học

  [ しょうかいげんご ]

  ngôn ngữ vấn đáp/ngôn ngữ truy vấn [query language]
  Explanation: Trong các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là ngôn ngữ truy tìm và biên tập dữ liệu, mà bạn sử dụng để xác định loại thông tin nào phải tìm, và cách sắp xếp như thế nào những thông tin đã tìm được đó trên màn hình hoặc khi in ra.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X