• [ ねったい ]

  n

  nhiệt đới
  熱帯気候: khí hậu nhiệt đới
  熱帯植物: thực vật nhiệt đới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X