• Kỹ thuật

    [ ねつふうかんそうろ ]

    lò sấy thổi nhiệt [Hot air drier]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X