• Kỹ thuật

    [ ねんしょうしきべつしけん ]

    thử nghiệm phân biệt bằng đốt cháy [combustion test, identification test by burning]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X