• [ もの ]

  n

  vật
  私の物は私の物。あなたの物も私の物。 :Những gì thuộc về tôi thì là của tôi. Những gì thuộc về anh cũng là của tôi.
  đồ vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X