• Kinh tế

  [ ぶっけん ]

  tài sản [articles in subject-matter list]
  Explanation: 物品。品物。物品などの動産のほか、土地・建物などの不動産についてもいう。
  hàng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X