• Kinh tế

  [ ぶっけんてきへんかんせいきゅうけん ]

  quyền yêu cầu bồi hoàn mang tính vật quyền [right to petition for restitution based on real rights]
  Category: Luật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X