• Tin học

    [ ぶつりそうばいたいいぞんぶ ]

    phụ thuộc vào môi trường vật lý [physical medium dependent]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X