• Tin học

    [ ぶつりてきはいたつアクセスたんい ]

    khối truy cập gửi vật lý [Physical Delivery Access Unit/PDAU]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X