• Tin học

    [ ぶつりきろくみつど ]

    mật độ bản ghi vật lý [physical recording density]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X