• N
  ぶっさん
  sản vật

  その土地から産出される物。動植物・鉱物も含めていう。 「—展」

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X