• [ ものおき ]

  n

  kho cất đồ/phòng để đồ
  物置に入れられる :Bị nhốt trong phòng để đồ.
  物置の中にしまってある物 :Đồ vật được cất trong kho chứa đồ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X