• [ とくばい ]

  n

  sự bán rẻ/sự bán hàng đặc biệt
  特売品: hàng hạ giá
  特売場: chỗ bán hàng hạ giá
  bán hóa giá

  Kinh tế

  [ とくばい ]

  bán hóa giá [bargain sale]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X