• Tin học

    [ とくていぎょうむむきげんご ]

    ngôn ngữ hướng ứng dụng [application-oriented language]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X