• [ とくたい ]

  n

  sự đãi ngộ đặc biệt
  特待生になる :nhận được học bổng/ trở thành học sinh có đãi ngộ đặc biệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X