• Kỹ thuật

  [ とくせいよういんず ]

  sơ đồ đặc tính nguyên nhân [cause and effect diagram]
  Category: chất lượng [品質]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X