• Tin học

    [ とっけんユーザ ]

    người sử dụng đặc quyền/người sử dụng đặc biệt [privileged user/super user]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X