• [ とくいたいしつ ]

  n

  đặc tính riêng
  特異体質反応 :phản ứng riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X