• [ けんば ]

  n

  khuyển mã/thân khuyển mã/thân trâu ngựa
  犬馬の労を取る: làm thân khuyển mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X