• Kinh tế

  [ どくりつへんすう ]

  các biến số độc lập [independent variable (MKT)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  Kỹ thuật

  [ どくりつへんすう ]

  biến độc lập [independent variable]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X