• [ どくさい ]

  n

  độc tài
  chế độ độc tài/sự độc tài
  独裁者: kẻ độc tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X