• [ げんかん ]

  n

  phòng ngoài/lối đi vào/sảnh trong nhà
  玄関(の広間)に入って行く: đi vào sảnh trong (của phòng lớn)
  (人)の家の立派な玄関 : lối đi vào lớn của một ngôi nhà
  ホテルの正面玄関: phòng ngoài chính diện của khách sạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X