• [ はんちょう ]

  n

  trưởng nhóm
  tổ trưởng
  lớp trưởng/nhóm trưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X