• [ げんぞうえき ]

  n

  dung dịch làm hiện/dung dịch rửa/dung dịch tráng
  カラー現像液: dung dịch làm hiện màu
  急性現像液: dung dịch rửa ảnh (làm hiện ảnh) ngay lập tức
  酸性現像液: dung dịch làm hiện ảnh bằng axit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X