• [ げんえき ]

  n

  quân nhân tại ngũ/sự tại ngũ/tại ngũ/đương chức
  現役(の)軍務に召集される: được triệu tập quân đội
  現役から退く: từ vị trí đang đương chức
  (人)が現役だったころの気性の激しさ: tính nghiêm khắc mà ai đó có trong khi còn tại ngũ (đương chức)
  người được lên lớp
  現役で合格する: thi đỗ lên lớp
  現役の人たち: những người được lên lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X