• [ げんぶつかかく ]

  n

  giá hàng hiện vật
  giá hàng có sẵn
  giá giao ngay

  Kinh tế

  [ げんぶつかかく ]

  giá hàng có sẵn/giá hàng hiện vật/giá giao ngay [spot price]
  Category: Sở giao dịch [取引所]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X