• Tin học

    [ げんこうのさぎょうディレクトリ ]

    thư mục làm việc hiện hành [current working directory]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X