• [ りけい ]

  n

  khoa học tự nhiên
  理系の科目 :Các môn khoa học tự nhiên
  理系の学生 :sinh viên khoa tự nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X