• Kỹ thuật

  [ りろんくうねんひ ]

  tỷ lệ không khí và nhiên liệu theo lý thuyết [theoretical air-fuel ratio]
  Explanation: 燃料を空気に混合した時に完全燃焼するのに必要な空燃比。ガソリンの場合約14.7となる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X