• Kinh tế

  [ かんきょうかいけい ]

  tính toán lợi ích thu được từ việc cải thiện môi trường [Environment Accounting]
  Explanation: 企業が環境改善にかける投資・費用と改善成果とを比較し、環境改善成果の大きさを企業利益として計上する会計制度をいう。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X