• [ いける ]

  v1

  tồn tại/ sống
  生きとし生けるものに敬意を払う :biểu thị sự tôn trọng với những gì đang tồn tại.
  生きとし生けるもの何がしかの価値がある。 :mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều có giá trị riêng của nó.
  cắm (hoa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X