• Tin học

  [ せいせい ]

  / SINH THÀNH /

  thế hệ/đời [generation]

  v

  Tạo thành(create)
  重ね打ちスペースレコード検査用レコードを生成する。
  Tạo thành một bản ghi dùng để kiểm tra code khoảng trắng nằm xếp chồng lên nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X