• [ ようじん ]

  n

  dụng tâm/sự cẩn thận
  ~深い: cẩn thận, thận trọng
  足元御用心: không dẫm lên đây (biển cảnh báo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X