• [ ようすい ]

  n

  nước để tưới
  nước để dùng
  Ghi chú: loại nước để dùng lấy từ nguồn nước mưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X